fredag 13 september 2013

Ett mer jämställt samhälle?

Är just nu på en av avstämningarna för SKLs projekt för Hållbar Jämställdhet. Vi har i olika kommuner gjort egna undersökningar och jämställhetsarbeten. Fritiden i Mönsterås, dvs. Jag som föreningskonsulent. Har gjort en studie på hur en skatepark kan bli mer jämställd. Resultatet? Döp parken till aktivitetspark (skate är för pojkladdat) tilldela andra mer könsneutrala aktiviteter samt aktiviteter som särskilt tjejer efterfrågar. Och gör det till en dynamisk aktivitetspark utan staket, sarger och fyrkanter med bra belysning i och till samt bekväma sittytor både i och en bit ifrån parken.
Och just det, nu på konferensen fram att offentliga toaletter för flickor och pojkar kan vara ett bra tillskott till ytan.
Bra va?

Är i Kalmar med denna utsikten dessutom. En go dag idag:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar